Foredraget vil redegjøre for driftsbetingelsene for bergverk i tidligere tider med relevans og referanse til vestfoldverkene.

I siste del gis sammendrag av bergverkshistorien på bedrifts- og fylkesnivå.

Per Mikkelsen Per Mikkelsen. (Foto/Photo)

Mikkelsen er cand.philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har arbeidet med bergverkshistorie som interessefelt gjennom ca. 15 år. I 2018 utga han boken «Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie.»

Arrangementet er i samarbeid med Slottsfjellsmuseet