13/6 2024 Stokke bygdetun: Årsmøte Vestfold historielag 
Årsmøte i Vestfold historielag vil finne sted på Stokke bygdetun 13/6 kl. 18:00.

Vestfold Historielag, Farmannsveien30,3111 Tønsberg.

Haakon Livland. Leder. 40623649. Birthe Ø. Kristiansen.Sekretær.95249712.

e-post: vestfoldhl@gmail.com

 

Til medlemmene i Vestfold Historielag.

Årsmøte 2024.

Vi inviterer med dette til ÅRSMØTE i Vestfold Historielag.

Sted: Stokke bygdetun, Moaveien 19,3160 Stokke.

Tidspunkt: Torsdag 13.juni 2023 kl.18:00.

Saker:

  1. Godkjenning innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll.
  2. Årsberetning.
  3. Revisors beretning.
  4. Fastsettelse av kontingent for 2025.
  5. Valg.
  6. Endring av vedtekter.
  7. innkomne saker.

Aktuelle sakspapirer blir delt ut på møtet med unntak av forslag til endring av vedtekter som sendes ut med innkallelse.

Innsendelse av saker til årsmøtet må i henhold til vedtekter være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.

Etter årsmøtet er det lett bevertning før vi får en omvisning på Stokke bygdetun ved Signe Hultgren.

På grunn av matbestilling ønskes påmelding innen 6 juni til vestfoldhl@gmail.com Eller til leder Haakon Livland på tlf. 40623649 eller sekretær Birthe Ø. Kristiansen på tlf. 95 24 97 12

 

Med hilsen Styret i Vestfold Historielag.

Haakon G. Livland. (Leder).