12/10 kl. 18:00 på Slottsfjellsmuseet: Tunsberghus – Enhjørnestein i kongens rike. Foredrag ved konservator Cecilia
Gustavsen
I middelalderen så kongen et økt behov for å ha faste kontrollpunkter, og bygde borger i stein.
De største borgene anla han i byene Bergen, Tønsberg, Oslo og Båhus (i dagens Sverige). Disse borgene kaller vi for «riksborger» fordi de fungerte som administrasjons- og forvaltningssentre for området rundt i tillegg til å være kongens residens når han bodde i de forskjellige byene.
I dette foredraget vil riksborgenes betydning og mange funksjoner trekkes frem, med fokus på vår egen borg på Slottsfjellet, Tunsberghus. Hvordan så borgene egentlig ut? Hva gjorde kongen når han bodde på borgen og hvordan var livet der oppe?
Dette er bare noen av mange spørsmål som vil belyses i foredraget.
Foredraget er i samarbeid med Slottsfjellsmuseet og Tønsberg Arbeiderforening.