Innmelding

Ønsker du å melde deg inn i vårt historielag?

Vestfold historielag ble stiftet i 1924 og har som mål å samle folket i Vestfold til samarbeid med det formål å fremme gransking av Vestfolds historie, kultur og minner.

 

Som medlem blir du tilbudt foredrag om aktuelle og spennende temaer fra Vestfolds nære og fjerne historie fortalt av dyktige formidlere til halv pris for inngang.

Mottar gratis publikasjoner fra Vestfold historielag, enten utgitt av, eller i samarbeid med andre.

Delta på årsmøte i kombinasjon med omvisning og/eller foredrag.

Delta på utflukter når de arrangeres av Vestfold historielag.

Få informasjon om seminarer og arrangementer  i Vestfold med relevans for lokalhistorie

Medlemskontingent er for tiden: kr 200 pr år.

Meld deg inn ved å oppgi navn, adresse og telefonnummer og e-post til e-postadresse: vestoldhl@gmail.com.

Innmeldingsskjema

2 + 6 =