Magnus C. Martin, som leder virksomheten samfunnsutvikling, folkehelse og klima i Tønsberg kommune vil snakke om hvilke grunnleggende tanker og forutsetninger Tønsberg kommune legger til grunn for overordnet samfunnsplanlegging i Tønsberg kommune. Dette handler kort sagt om hvordan vi skal legge til rette for våre og kommende generasjoners liv i kommunen de neste tiårene.

Foredragene i denne foredragsserien er et sammarbeide mellom Vestfold historielag, Stiftelsen Gamle Tønsberg, Tønsbergs Arbeiderforening og Slottsfjellsmuseet/Norsk borgsenter.

Møteleder er Thorleif Bugge.

Gratis adgang.