Litteraturliste

[1] Wedel Jarlsberg, Herman; Vestfold Historielag 40 år, Tønsberg Aktietrykkeri 1963, 2.

[2] «Vestfoldminne» Bind 1, Vestfold Historielag (Meddelelse fra sekretæren), 147.

[3] Eriksen, Erling; Vestfold Historielag gjennom 50 år 1923-1973, «Vestfoldminne» 1973, 27.

[4] Shetelig, Haakon; Tale på Oseberghaugen 29. august 1948, «Vestfoldminne», Bind 5, 94.

[5] «Vestfoldminne» Bind 5, Oseberghaugen ferdig reist (ved sekretæren), 86.

[6] «Innstilling fra den av Vestfold Historielags nedsatte komité for fylkesmuseum i Vestfold…», Særtrykk av Vestfoldminne. Tønsberg Aktietrykkeri 1936.

[7] Halvorsen, Elin; Etableringen av Vestfold Fylkesmuseum, Masteroppgave i historie UIO 2011.

[8] «Vestfoldminne» Bind 7, Årsberetning for Vestfold Historielag 1956-1957, 69.

[9]  https://no.wikipedia.org/wiki/Kamban_forlag

[10] https://nbl.snl.no/Oscar_Albert_Johnsen

[11] Eriksen, Erling; Vestfold Historielag gjennom 50 år 1923-1973, «Vestfoldminne» 1973, 32.

[12] «Vestfoldminne» 1973, Årsberetning for Vestfold Historielag 1972, 103.

[13] «Vestfoldminne» 1981, Årsberetning for Vestfold Historielag 1980, 67.

[14] «Vestfoldminne» 1984, Årsberetning for Vestfold Historielag 1983, 72.

[15] «Vestfoldminne» 1986, Årsberetning for Vestfold Historielag 1985, 56.

[16] «Vestfoldminne» 1991, Årsberetning for Vestfold Historielag 1990, 48.

[17] «Vestfoldminne» 1993, Årsberetning for Vestfold Historielag 1992, 41.

[18] «Vestfoldminne» 2002, Årsberetning for Vestfold Historielag 2001, 114.

[19] «Vestfoldminne» 2009/2010/2011, Årsberetning for Vestfold Historielag 2008, 94.

[20] «Vestfoldminne» 2009/2010/2011, Årsberetning for Vestfold Historielag 2009, 104.

[21] «Vestfoldminne» 2009/2010/2011. Årsberetning for Vestfold Fylkesmuseum 2009, 107.