Litteraturliste

 

[1] Årsberetning for Vestfold Historielag 1925, Vestfoldminne bind 1, 276.

[2] Årsberetning for Vestfold Historielag 1933, Vestfoldminne bind 3, 117.

[3] Arkivverket SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri ; Pantebok nr. II 101934-1935.

[4] Årsberetning for Vestfold Historielag 1933, Vestfoldminne bind 3, 117.

[5] Attest fra Oslo skifterett, datert 13. desember 1932. Vestfold Historielags arkiv.

[6] Brev til Aggie Cappelen fra Tønsberg skifterett, datert 20. september 1933. Vestfold Historielags arkiv.

[7] Brev fra overrettssakfører Ernst Hilditch til Vestfold Historielag, datert 18. desember 1934. Vestfold Historielags arkiv.

[8] Brev fra Ernst Hilditch til Vestfold Historielag (ved Herman Meinich), datert 18. desember 1934. Vestfold Historielags arkiv.

[9] Brev fra fylkesagronomen i Vestfold til Vestfold Historielag (ved formann Herman Meinich), datert 19. april 1934. Vestfold Historielags arkiv.

[10] Brev fra fylkesagronomen i Vestfold til Komiteen for Oseberghaugens restaurering (ved Rudolf Skaug), datert 8. oktober 1934. Vestfold Historielags arkiv.

[11] Shetelig, Haakon; Tale på Oseberghaugen 29. august 1948, «Vestfoldminne», Bind 5, 94.

[12] «Vestfoldminne» Bind 5, Oseberghaugen ferdig reist (ved sekretæren), 86.

[13] Brev fra det kongelige landbruksdepartement til Vestfold Historielag (ved leder Herman Wedel Jarlsberg), datert Oslo den 16. mars 1955. Vestfold Historielags arkiv.  

[14] Brev fra Olav Aspesæter (Institutt for hagekunst) ved Norges Landbrukshøgskole (Vollebekk) til fylkeskonservator Asbjørn Bakken, datert den 15. desember 1959. Vestfold Historielags arkiv.

[15] Brev fra Bjørn Hougen ved Universitetets Oldsakssamling til Herman Wedel Jarlsberg, datert 12. januar 1961. Vestfold Historielags arkiv.

[16] Brev fra professor Bjørn Hougen ved Universitetets Oldsakssamling til Herman Wedel Jarlsberg (Jarlsberg Hovedgård), datert 13. mars 1961. Vestfold Historielags arkiv.

[17] Brev fra Carl E. Paulsen til Herman Wedel Jarlsberg, datert 31. januar 1961. Vestfold Historielags arkiv.

[18] Brev fra Carl E. Paulsen til Herman Wedel Jarlsberg, datert 13. juni 1961. Vestfold Historielags arkiv.

[19] Brev fra kongens kabinettsekretær Vincent Bommen til Herman Wedel Jarlsberg, datert 23. mai 1961. Vestfold Historielags arkiv.

[20] Brev fra Vestfold Historielag til ordfører Alf Berg i Sem, datert 18. desember 1964. Vestfold Historielags arkiv.