VEILEDNING I Å FINNE FRAM I DEN DIGITALE VESTFOLDMINNE

Finne artikkel: Man kan lete seg fram til artikkel i Vestfoldminne både ved å lete i tema i «Artikler», eller ved å se i årgangen i «Publikasjoner». Man kan også bruke søkefeltet øverst på siden til fritekstsøk.

Lese artikkel og forstørre tekst: Man leser artikkel ved å bla med piltast → på skjermen, eller på pc tastatur. For best forstørrelse av tekst dobbeltklikker man på siden, eller man kan bruke + og – knapp på linjen nederst på siden, da blir oppløsning og tekst best.

Laste ned – skrive ut artikkel: Man er velkommen til å laste ned, eller skrive ut artikkel om man ønsker. For nedlastning bruker man «pil ned i sky» ikonet øverst til høyre på siden, eller skriverikonet. Husk å henvise til «Vestfoldminne», artikkelnavn, forfatter og årgang ved videre bruk.